Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό της Space Hellas

Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος στην Space Hellas.

Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό της Space Hellas
Η εταιρία SPACE HELLAS A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές στην εταιρία για τη χρήση 2018, έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v