Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Τα μεγέθη της συναλλαγής με PIMCO για το project Pillar

Στο 1,14 δισ. η αξία των τίτλων πρώτης και ενδιάμεσης διαβάθμισης. Μετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης από SSM, η Eurobank θα απο-αναγνωρίσει το συγκεκριμένο δανειακό χαρτοφυλάκιο.

Eurobank: Τα μεγέθη της συναλλαγής με PIMCO για το project Pillar

Στο 1,14 δισ. ευρώ ανέρχεται η τεκμαρτή αποτίμηση του δανειακού χαρτοφυλακίου με «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια που τιτλοποιεί η Eurobank, βάσει της δεσμευτικής συμφωνίας που υπέγραψε η τράπεζα με την PIMCO.

Η συμφωνία προβλέπει ότι θυγατρική της PIMCO (Celidoria) αγοράζει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) της τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, μεικτής (σ.σ. συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων) λογιστικής αξίας 1,98 δισ. ευρώ.

Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών πρώτης διαβάθμισης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης. Με την ολοκλήρωση, όμως, της συναλλαγής, η τράπεζα θα απο-αναγνωρίσει από τα NPEs το συγκεκριμένο δανειακό χαρτοφυλάκιο, καθώς μεταβιβάζει, πρακτικά, όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτό. Η σχετική έγκριση Significant Risk Transfer από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό δόθηκε στο τέλος Αυγούστου.

Βάσει της δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ Eurobank και PIMCΟ, οι ομολογίες πρώτης (senior note) και ενδιάμεσης (mezzanine note) διαβάθμισης αποτιμούνται στα 1.142 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν περίπου στο 57,5% της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Η ονομαστική αξία των senior note ομολογιών ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ οι ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης είχαν ονομαστική αξία 310 εκατ. ευρώ, με την PIMCO να τις αποτιμά με την προσφορά της στα 110 εκατ. ευρώ. Η ονομαστική αξία των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης (junior note) ανέρχεται σε 645 εκατ. ευρώ. 

Η διαφορά 200 εκατ. ευρώ, μεταξύ του προσφερόμενου τιμήματος από την PIMCO και της ονομαστικής αξίας των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης, επιβάρυνε τις προβλέψεις για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, οι οποίες ανήλθαν στα 845 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις των αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων Α' εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι από τις εισπράξεις που θα φέρνει η διαχείριση των καλυμμάτων της τιτλοποίησης, θα καταβάλλονται πρώτα οι αμοιβές του servicer. Εν συνεχεία, προβλέπεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι θα καταβληθούν 50 με 60 εκατ. ευρώ στον κάτοχο των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) και ακολουθεί η πλήρης εξόφληση των senior note τίτλων.

Αφού εξοφληθεί ο κάτοχος του senior note και εφόσον οι εισπράξεις επαρκούν, θα αρχίσει η αποπληρωμή του υπολοίπου των mezzanine note τίτλων. Το ποσό που, τελικώς, θα ανακτηθεί, είναι σε ευθεία συνάρτηση με την ανάκαμψη της οικονομίας και των τιμών στα οικιστικά ακίνητα. 

Πρόκειται για την πρώτη τιτλοποίηση με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που διενεργείται με όρους αγοράς από εγχώρια τράπεζα και η τιμολόγησή της είναι ενθαρρυντική για τις επόμενες ομοειδείς συναλλαγές.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v