Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μειωμένα έσοδα και αρνητικό EBITDA για τη Βαρβαρέσος

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2019 ανήλθαν σε ζημίες 1,83 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 38,94 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Μειωμένα έσοδα και αρνητικό EBITDA για τη Βαρβαρέσος

Σε 6,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της Βαρβαρέσος, έναντι 8,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Είναι μειωμένος κατά 27%, λόγω καθυστέρησης χρηματοδότησης του εγκεκριμένου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 επιχειρηματικού σχεδίου της από τις τράπεζες, σημειώνει η εταιρεία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιχείρηση μέχρι 30.06.2019 προχώρησε σε επενδύσεις 3,4 εκ. ευρώ στα πλαίσια του ανωτέρω εγκεκριμένου προγράμματος και εκτός αυτού, με κεφάλαια των μετόχων, τα διαθέσιμά της και το 25% της εγκριθείσας επιδότησης του Αναπτυξιακού Νόμου με στόχο την θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής της διαδικασίας και την διείσδυση σε νέες καινοτόμες αγορές.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 5,65 εκατ. ευρώ ποσοστό 92% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2019 ανήλθαν σε ζημίες 1,83 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 38,94 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v