Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέος CEO στα ΕΛΤΑ ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος

Στον διορισμό νέου διευθύνοντα συμβούλου αλλά και δύο ακόμη μελών στο ΔΣ των ΕΛΤΑ προχώρησε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Οι στόχοι.

Νέος CEO στα ΕΛΤΑ ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει τον διορισμό τριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ισχύ από 7 Οκτωβρίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μετόχου πλειοψηφίας των ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν. 4389/2016 και σε συνέχεια της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ της εταιρείας ΕΛΤΑ, αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και γνώσεις προκειμένου να διαχειριστούν τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, για τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, ομόφωνα, αποφάσισε τον διορισμό των ακόλουθων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ:

1. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Βασίλης Μπαλούρδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Κωνσταντίνος Kεσεντές, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το σημερινό εννεαμελές ΔΣ συμπληρώνεται από τα μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. που διορίστηκαν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΛΤΑ, με ημερομηνία 30.08.2018. 

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ καλωσορίζει το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα νέα μέλη και εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ συνεχίζει να έχει ως στόχο ενέργειες άμεσης προτεραιότητας για τη διαχείριση της ταμειακής ρευστότητας, τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να οριστικοποιήσει το στρατηγικό, επιχειρηματικό και λειτουργικό πλάνο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ με στόχο τη βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος, την αύξηση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς, καθώς και παραδείγματα άλλων αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών που αναδιαρθρώθηκαν. Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, θα πρέπει επίσης να οριστικοποιηθεί το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης ευκαιριών ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, καθώς και να οριστικοποιηθεί και υλοποιηθεί η ψηφιακή στρατηγική για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της εταιρείας με βάση το νέο επιχειρησιακό της μοντέλο.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v