Υπερκάλυψη 4,5 φορές στο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακής

Οι επενδυτές προσέφεραν συνολικά 684 εκατ. ευρώ με την εταιρία να αντλεί συνολικά 150 εκατ. ευρώ όπως είχε προγραμματίσει και το επιτόκιο της έκδοσης να κλείνει στο 2,6%.

Υπερκάλυψη 4,5 φορές στο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακής

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών για το πράσινο ομόλογο ύψους 150 εκατ. ευρώ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 4,5 φορές, με τους επενδυτές να προσφέρουν συνολικά 684 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία αντλεί τελικώς 150 εκατ. ευρώ, σύμφωνα και με τον αρχικό προγραμματισμό, με το επιτόκιο της έκδοσης να ορίζεται στο 2,6%.

Πηγές της αγοράς σημειώνουν ότι τίτλους θα λάβουν όλοι όσοι έχουν γραφτεί στο βιβλίο προσφορών, όμως κατ’ αναλογία.

Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.

Η ανακοίνωση 

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank Α.Ε. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»  προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 18.10.2019, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 150.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €684 εκατ.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,6%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,6% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 97.500 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 52.500 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v