Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανάσα ρευστότητας και έκτακτα κέρδη για την Επίλεκτος

Σε θετικό έδαφος το τελικό αποτέλεσμα της εισηγμένης κατά τη χρήση που έληξε στις 30/6/2019, λόγω της εγγραφής έκτακτου κέρδους. H λειτουργία της νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο και οι σκέψεις για την κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα.

Ανάσα ρευστότητας και έκτακτα κέρδη για την Επίλεκτος

Κερδοφόρο αποτέλεσμα με τη συνδρομή έκτακτων κερδών σημείωσε η Επίλεκτος κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 306/2019. Ειδικότερα:

• Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε από τα 28,3 στα 30,5 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται στις πωλήσεις ιδιοπαραγόμενου βάμβακος (2,9 εκατ. ευρώ έναντι μηδενικών εσόδων) και ηλεκτρικού ρεύματος (4,8 έναντι 3,38 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, οι πωλήσεις νημάτων υποχώρησαν.

• Υπήρξαν έκτακτα κέρδη 5,46 εκατ. ευρώ, λόγω της διαγραφής απαιτήσεων μέσα από την αποφασισθείσα «συμφωνία εξυγίανσης» με τους πιστωτές.

• Το EBITDA ανέβηκε από το 1,45 στα 6,73 εκατ. ευρώ και το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδη 3,44 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,07 εκατ. ευρώ.

• Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν την 30ή Ιουνίου 2019 στα +3,821 εκατ. ευρώ.

Στην πράξη, ο εισηγμένος όμιλος συνέχισε σε λειτουργικό επίπεδο να καταγράφει κέρδη από τον κλάδο της ενέργειας (+887 χιλ. προ φόρων) και λειτουργικές ζημίες από την κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα.
Ο κερδοφόρος κλάδος της ενέργειας θα ενισχυθεί από την εκκίνηση της λειτουργίας (Μάιος 2019) της νέας μονάδας παραγωγής ρεύματος από βιοαέριο, ενώ η συμφωνία αναχρηματοδότησης των υποχρεώσεων της εισηγμένης, θα δώσει τον απαιτούμενο χρόνο για αναδιάρθρωση στον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο.

Όπως μεταξύ άλλων αναφέρεται από την εταιρεία:

• Η διοίκηση μελετά χωριστά τις επιμέρους δραστηριότητες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου, με σκοπό την αναμόρφωση των λειτουργιών αυτού και τελικό στόχο τον προσδιορισμό του επιπέδου παραγωγής που θα ελαχιστοποιεί το ανά μονάδα κόστος.

• Η νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας από σταθμό βιοαερίου ισχύος 5,252 MW ξεκίνησε να λειτουργεί τον φετινό Μάιο και αναμένεται να συνεισφέρει αποφασιστικά στην βελτίωση των οικονομικών στοιχείων του ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v