Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων

Το συνολικό αδιάθετο ποσό των €5.739.000 θα διατεθεί στις κατηγορίες “Κεφάλαιο κίνησης”,“Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων” και “Εκσυγχρονισμός Παραγωγικών Εγκαταστάσεων” .

Νίκας: Μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων

Η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την 3η Δεκεμβρίου 2019, αποφάσισε τη μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων, τα οποία αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Φεβρουαρίου 2017, και τα οποία ανήλθαν στο συνολικό ποσό των €23.272.106,40.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των συμφερόντων της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τα προοριζόμενα, ανά κατηγορία, χρήσης ποσά καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/781/24.04.2017, και το Συμπλήρωμα αυτού, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την 22α Μαΐου 2017, αποφάσισε τη μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, ως ακολούθως:

Το συνολικό αδιάθετο ποσό των €5.739.000, το οποίο θα διατίθετο, εντός του Β' εξαμήνου 2019, στις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

- Στην κατηγορία “Αγορά φορτηγών διανομής” το ποσό των €425.000

- Στην κατηγορία “Αγορά και εγκατάσταση συστήματος υπέρ υψηλής παστερίωσης” το ποσό των €731.000

- Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός παραγωγικών εγκαταστάσεων & μηχανολογικού εξοπλισμού” το ποσό των €3.325.000

- Στην κατηγορία “Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών” το ποσό των €1.252.000

- Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακών Συστημάτων” το ποσό των €6.000

Πρόκειται να διατεθεί:

-Στην κατηγορία “Κεφάλαιο κίνησης”  το ποσό των €4.168.000

- Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων” το ποσό των €313.000 και

- Στην κατηγορία “Εκσυγχρονισμός Παραγωγικών Εγκαταστάσεων” το ποσό των €1.258.000

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v