Η ακτινογραφία του deal Eurobank- Fortress

Τι κερδίζει και τι χάνει η τράπεζα από τη συμφωνία. Η μείωση των NPEs στο 15%, το κεφαλαιακό κέρδος καθώς και η υπεραξία από την πώληση της FPS αλλά και η ζημιά 1,5 δισ. ευρώ από το Cairo. Το μέρισμα στους μετόχους με δωρεάν διανομή mezzanine notes και η εξοικονόμηση δαπανών.

Η ακτινογραφία του deal Eurobank- Fortress

Με καθυστέρηση μερικών μηνών, σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, και εντός του εύρους κεφαλαιακής επίπτωσης, το οποίο είχε επικοινωνήσει στους επενδυτές (σ.σ. όπως αναθεωρήθηκε μετά τον Ηρακλή), ετοιμάζεται η Eurobank να ολοκληρώσει το πρώτο mega deal της εγχώριας αγοράς, το οποίο συνδυάζει ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των NPEs με μεγάλη τιτλοποίηση καταγγελμένων κυρίως δανείων.

Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών με την doValue, ιταλική εισηγμένη θυγατρική του ομίλου Fortress, για την πώληση του 80% της FPS, του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) και του 50% πλέον μιας μετοχής των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) της τιτλοποίησης Cairo.

Της πώλησης του 80% της FPS θα προηγηθεί υπογραφή συμβάσεων για 10ετή ανάληψη διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) της Eurobank καθώς και μεταφορά στην FPS του τομέα προβληματικών δανείων της τράπεζας ( Troubled Asset Group-TAG), μαζί με τη συντριπτική πλειονότητα του προσωπικού του.

Η doValue θα καταβάλει, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, 248 εκατ. ευρώ για το 80% της FPS, ενώ προβλέπεται earn-out scheme 40 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την επίτευξη ορισμένων οικονομικών αποδόσεων σε ορίζοντα δεκαετίας. Τα 248 εκατ. ευρώ αποτελούν το άμεσο κεφαλαιακό κέρδος της τράπεζας ενώ προκύπτει και υπεραξία 62 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση του διακρατούμενου 20% της FPS.

Σημειώνεται ότι, με βάση τους όρους της συναλλαγής, το 100% της FPS αποτιμάται 310 εκατ. ευρώ και η αποτίμηση θα ανέβει στα 360 εκατ. ευρώ, υπό την αίρεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων.

Η ανακοίνωση της τράπεζας δεν αναφέρει τίμημα για το 20% mezzanine notes (σ.σ. το 50% πλέον μιας ομολογίας των junior notes διατίθενται με συμβολικό τίμημα). Προσδιορίζει, όμως, έμμεσα, την αξία τους, αναφέροντας ότι η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (σ.σ. ελαφρώς υψηλότερη των 2,4 δισ. ευρώ) και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης, αντιστοιχεί περίπου στο 33,3% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου (7,5 δισ ευρώ).

Η αναγωγή δίνει 2,49 δισ. ευρώ και επομένως η αποτίμηση του 100% των mezzanine notes με βάση το τίμημα που πρόσφερε για το 20% η doValue δεν ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η doValue αγοράζει το 20% των mezzanine notes, το 5% διακρατείται από τη Eurobank και το υπόλοιπο 25% θα αποδοθεί, δωρεάν, στους μετόχους του ομίλου (σ.σ. θα προηγηθεί ο εταιρικός μετασχηματισμός και η μετατροπή της εισηγμένης σε Holding), με τη μορφή ειδικού μερίσματος.

Στο 1,5 δισ. η ζημιά από Cairo

Η αποτίμηση των mezzanine notes σε επίπεδα χαμηλότερα των 80 εκατ. ευρώ και η δωρεάν απόδοση του 75% στους μετόχους της Holding σημαίνει ότι η ζημιά από την τιτλοποίηση αγγίζει το σύνολο σχεδόν της ονομαστικής αξίας των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (1,5 δισ. ευρώ). Ζημιά από το συμβολικό τίμημα και τη δωρεάν απόδοση των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης δεν προκύπτει.

Η ζημιά διευρύνθηκε, σε σχέση με την αρχικώς αναμενόμενη (σ.σ 1,3 με 1,4 δισ. ευρώ), λόγω της εφάπαξ αναγνώρισης του κόστους προμηθειών κρατικής εγγύησης, ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, που συνεπάγεται η ένταξη της τιτλοποίησης στο σχέδιο κρατικής εγγυοδοσίας «Ηρακλής».

Το παραπάνω κόστος, με δεδομένο ότι αναλαμβάνεται, κατά τη μεταφορά των δανείων στο SPV, που θα κάνει την τιτλοποίηση, οδήγησε στη διεύρυνση της περιμέτρου των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (1,5 δισ.) και σε συρρίκνωση των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (2,4 δισ. ευρώ). Η περίμετρος των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης παρέμεινε σταθερή στα 3,6 δισ. ευρώ.

Πώς αντισταθμίζεται

Η παραπάνω ζημιά αντισταθμίζεται, εν μέρει, από το κεφαλαιακό κέρδος των 248 εκατ. ευρώ και την υπεραξία των 62 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, οι κεφαλαιακοί δείκτες θα ενισχυθούν, λόγω της μηδενικής στάθμισης στο ενεργητικό των senior notes 2,4 δισ. ευρώ, που διακρατεί η τράπεζα. Εννοείται πως αν ο SSM δεν δώσει το zero risk, η συναλλαγή θα αναδομηθεί εκ βάθρων καθώς αυξάνεται σημαντικά η επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια.

Μείωση των NPEs στο 15%

Οι δύο πλευρές στοχεύουν στο κλείσιμο των συναλλαγών μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2020, υπό την προϋπόθεση λήψης των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.

Με την ολοκλήρωσή τους τα NPEs της τράπεζας θα υποχωρήσουν στο 15%, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση εξυγίανσης του ισολογισμού που προβλέπει το σχέδιο επιτάχυνσης το οποίο ανακοινώθηκε πριν από 13 μήνες.

Εξοικονόμηση δαπανών

Η τράπεζα, λογικά, θα έχει ετήσια εξοικονόμηση από το χαμηλότερο κόστος διαχείρισης των NPEs, σε σχέση με τις δαπάνες μισθοδοσίας 1.000 περίπου εργαζομένων ( 600 TAG και περίπου 350 FPS). Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχει καμία επίσημη ή ανεπίσημη αναφορά σε αυτό το σκέλος του deal.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v