Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda Development: Σε 30,2 εκατ. τα καθαρά κέρδη 9μήνου

Ο κύκλος εργασιών στο σύνολο των εμπορικών κέντρων παρουσίασε αύξηση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και η μέση πληρότητα προσεγγίζει το 99%. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε την 30/09/2019 σε €479,2 εκατ.

Lamda Development: Σε 30,2 εκατ. τα καθαρά κέρδη 9μήνου

Σε €40,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν στο εννεάμηνο τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA προ αποτιμήσεων των εμπορικών ακινήτων και εξόδων έργου Ελληνικού της Lamda Development. Καταγράφουν δηλαδή αύξηση 12,7%.

Την ίδια στιγμή, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €30,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 13,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε κατά 9,2% σε €479,2 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών στο σύνολο των εμπορικών κέντρων παρουσίασε αύξηση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και η μέση πληρότητα προσεγγίζει το 99%, ενώ παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον για νέες μισθώσεις.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων των εμπορικών ακινήτων και εξόδων έργου Ελληνικού ανήλθε σε €40,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,7%, αποτυπώνοντας την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών κέντρων, καθώς και τη θετική επίπτωση της εφαρμογής του νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου που αφορά την απεικόνιση της δαπάνης της λειτουργικής μίσθωσης του Mediterranean Cosmos. Σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €30,2 εκατ. έναντι €26,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 13,5%, κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτιμήσεων των επενδυτικών ακινήτων.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε την 30/09/2019 σε €479,2 εκατ.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανέρχεται σε 38,1%, επίπεδο ιδιαίτερα ικανοποιητικό, σύμφωνα με τη διοίκηση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v