Αλλαγή επωνυμίας της Inform Λύκος στο Χρηματιστήριο

Με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από την 23.01.2020 η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Αλλαγή επωνυμίας της Inform Λύκος στο Χρηματιστήριο

Η εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την αλλαγή της επωνυμίας της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ειδικότερα:

α. Την 18.11.2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

β. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθ. 134836/24.12.2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

γ. Η επιτροπή εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της την 20.01.2020 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από την 23.01.2020 η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v