Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Creta Farms: Ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο της διάσωσης

Πώς επιμερίζεται η ζημία από την απομείωση απαιτήσεων σε όλους τους πιστωτές. Μεγάλοι χαμένοι, μέτοχοι, προμηθευτές και η... ΕΤΕπ. Το «κούρεμα» τραπεζών και Δημοσίου. Κάλυψη 100% των οφειλών σε εργαζομένους και κτηνοτρόφους.

Creta Farms: Ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο της διάσωσης

Ως  μεγάλοι χαμένοι από την υπόθεση της Creta Farm και του σχεδίου εξυγίανσης που υπογράφηκε την Τετάρτη μεταξύ πιστωτριών τραπεζών και στρατηγικού επενδυτή αναδεικνύονται, πέραν των μετόχων της εταιρείας, οι προμηθευτές της και η... Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Πρόκειται για τους πιστωτές που βλέπουν την απαίτησή τους να εξαϋλώνεται, μια και δεν καλύπτονταν από εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η πιθανότητα, δε, ικανοποίησης των απαιτήσεών τους από το σενάριο βίαιης ρευστοποίησης της παλιάς Creta Farm, που κρατά μέρος του παθητικού, είναι σχεδόν μηδενικές, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία που απομένουν στο σχήμα εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρής αξίας. 

Αναλυτικότερα και με βάση το σχέδιο εξυγίανσης που υπογράφηκε, η ΕΤΕπ διεκδικεί μόλις 383.283 χιλ. ευρώ έναντι συνολικής απαίτησης 15,331 εκατ. ευρώ και υφίσταται έτσι κούρεμα της τάξης του 97%.

Αντιστοίχως, οι προμηθευτές θα υποστούν κούρεμα της τάξης του 97% καθώς από τη συνολική απαίτηση των 23,95 εκατ. ευρώ θα εισπράξουν μόνον 598.777 ευρώ. 

Εξαίρεση σε ό,τι αφορά τους προμηθευτές αποτελούν οι συνεργαζόμενοι με την εταιρεία κτηνοτρόφοι, στους οποίους στις 30-11-2019, χρωστούσε 41.188,85 ευρώ, ποσό το οποίο η Impala Hellas θα αποπληρώσει στο ακέραιο. 

Κατά τα λοιπά, οι εγχώριες πιστώτριες τράπεζες, που -αμέσως και εμμέσως- είχαν σχηματίσει απαίτηση της τάξης των 92,486 εκατ. ευρώ, θα λάβουν σε ρυθμισμένες δόσεις περίπου 39,7 εκατ. ευρώ, υφιστάμενες απομείωση απαιτήσεων που ξεπερνά το 61%. Σημειώνεται ότι ο συνολικός δανεισμός της Creta Farm ξεπερνούσε τα 107 εκατ. ευρώ, εξαιρείται ωστόσο από τον παραπάνω υπολογισμό το δάνειο ύψους 15,3 εκατ. ευρώ της ΕΤΕπ. 

Ακολούθως το ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία αναμένεται να υποστούν αντίστοιχα  «κούρεμα» απαιτήσεων κατά 61%. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις προς  το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικού ύψους 7.880.445,72 ευρώ, ρυθμίζονται ως εξής: Τα 4.728.267,43 ευρώ παραμένουν στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, ενώ το υπόλοιπο των υποχρεώσεων, ύψους 3.152.178,29 ευρώ, μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την Impala Hellas πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό 100%. Το ανωτέρω ποσό των 3.152.178,29 ευρώ ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 180 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους 7.260.846,99 ευρώ κατά την 30-11-2019 και ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, ρυθμίζονται ως εξής:

  • Τα 4.356.508,19 ευρώ παραμένουν στην εταιρεία και θα ικανοποιηθούν μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και το ΕΦΚΑ.
  • Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, συνολικού ποσού 2.904.338,80 ευρώ, μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την Impala Hellas πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό 100%.
  • Το ανωτέρω ποσό των 2.904.338,80 ευρώ διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 180 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις.

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v