Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιβεβαιώνει το Euro2day.gr η ΑΝΕΚ για τη μερική μετατροπή του ΜΟΔ

Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία γνωστοποιεί πόσες ομολογίες μετέτρεψαν σε μετοχές οι πιστώτριες τράπεζες. Από την κίνηση προκύπτει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ κατά το ποσό των 10,8 εκατ. ευρώ.

Επιβεβαιώνει το Euro2day.gr η ΑΝΕΚ για τη μερική μετατροπή του ΜΟΔ

Επιβεβαιώνει η διοίκηση της ΑΝΕΚ τα όσα έγραψε τη Δευτέρα το Εuro2day.gr καθώς με ανακοίνωσή της προς το χρηματιστήριο γνωστοποιεί την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής τμήματος του ΜΟΔ από τους πιστωτές της. Με την παραπάνω κίνηση Πειραιώς, Alpha, Cross Ocean και Τράπεζα Αττικής αποκτούν το 16,3% του μετοχικού κεφαλαίου της ναυτιλιακής.

Το συνολικό ποσοστό τους με δεδομένο ότι η Πειραιώς είχε ήδη θέση στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΕΚ (σ.σ. 24,17% πριν τη μετατροπή) ξεπερνά το 33,4%, αλλά με δεδομένο ότι δεν ενεργούν από κοινού και συντονισμένα δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις τράπεζες, υποχρέωση δημόσιας προσφοράς.

Συγκεκριμένα:

(α) Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.: δήλωση άσκησης δικαιώματος μετατροπής για 5.334.570 Ομολογίες ενός ευρώ, σε 17.781.900 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (σ.σ. αντιστοιχεί στο 8,03% του μετοχικού κεφαλαίου)

(β) Alpha Τράπεζα Α.Ε.: δήλωση άσκησης δικαιώματος μετατροπής για 3.225.548 Ομολογίες, σε 10.751.826 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία (σ.σ. αντιστοιχεί στο 4,85% του μετοχικού κεφαλαίου)

(γ) Τράπεζα Αττικής Α.Ε.: δήλωση άσκησης δικαιώματος μετατροπής για 1.293.209 Ομολογίες, σε 4.310.696 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία (σ.σ. αντιστοιχεί στο 1,95% του μετοχικού κεφαλαίου)

(δ) Cross Ocean AGG Company I ως διάδοχος της Εθνικής Tράπεζας Α.Ε.: δήλωση άσκησης δικαιώματος μετατροπής για 990.673 Ομολογίες, σε 3.302.243 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία (σ.σ. αντιστοιχεί στο 1,49% του μετοχικού κεφαλαίου)

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των εν λόγω Ομολογιών εκ του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 10.843.999,5 ευρώ, με την έκδοση 36.146.665 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Οι κάτοχοι των ομολογιών έκαναν χρήση του όρου αυτόματης -μερικής- μετατροπής καθώς συνέτρεχε η προϋπόθεση αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Η ΑΝΕΚ έκλεισε το 2018 με ζημιές μετά από φόρους 13,3 εκατ. ευρώ και αρνητική καθαρή θέση σε επίπεδο ομίλου (8,9 εκατ. ευρώ) και εταιρείας (7,8 εκατ. ευρώ).

Ταυτόχρονα, δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει τον μακροπρόθεσμο δανεισμό της (σ.σ. δεν κατέβαλε πληρωτέα δόση δανείου), με αποτέλεσμα να παραβιαστούν όροι των δανειακών της συμβάσεων.

Μετά τη μερική εξάσκηση του ΜΟΔ, η καθαρή θέση της ΑΝΕΚ διαμορφώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα επίπεδα των 3 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιδόσεις του 2019, καθώς δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Σημειώνεται ότι η ονομαστική αξία του ΜΟΔ πριν τη μετατροπή ανερχόταν σε 22 εκατ. ευρώ και αποτελεί τμήμα του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 220 εκατ. ευρώ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v