Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε πρόωρες αποπληρωμές ομολόγων προχωρά η Frigoglass

Η Frigoglass θα αποπληρώσει σήμερα το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης και εγγυημένων λήξης 2021 καθώς και το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών με εξασφάλιση δεύτερης τάξης, λήξης 2022.

Σε πρόωρες αποπληρωμές ομολόγων προχωρά η Frigoglass

Σε αποπληρωμή του συνολικού ανεξόφλητου ποσού των ομολόγων λήξης 2021 και 2022 προχωρά σήμερα η Frigoglass, μετά και την άντληση κεφαλαίων ύψους 260 εκατ. ευρώ με έκδοση νέου ομολόγου στις 3 Φεβρουαρίου. 

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, «αναφορικά με την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, η Frigοglass θα αποπληρώσει το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης και εγγυημένων λήξης 2021 καθώς και το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών με εξασφάλιση δεύτερης τάξης, λήξης 2022. Οι αποπληρωμές ως ανωτέρω αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά τη 13η Φεβρουαρίου 2020».

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει εκδώσει senior ομόλογα με λήξη το 2021, ύψους 79,4 εκατ. ευρώ και με λήξη το 2022, ύψους 98,5 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «η θυγατρική της Frigοglass Finance B.V. ολοκλήρωσε επιτυχώς την προσφορά και έκδοση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ., με επιτόκιο τοκομεριδίου 6.875% και λήξης 2025 (οι "Ομολογίες") στις 12.2.2020.

Οι Ομολογίες είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigοglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της. Οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες και τις εγγυήσεις είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες). Οι εξασφαλίσεις αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των Εγγυητριών Θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

Οι Ομολογίες εκδόθηκαν με τιμή έκδοσης 100.000% ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market. Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών». 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v