Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Στις 3 Μαρτίου ξεκινά η δημόσια προσφορά

Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς μετοχών και της μεταφοράς από την ΕΝΑ στη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑ έδωσε στη δημοσιότητα η εισηγμένη.

Entersoft: Στις 3 Μαρτίου ξεκινά η δημόσια προσφορά

Η Entersoft ανακοίνωσε ότι από την 25.02.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν, δυνάμει της από 24.02.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη Δημόσια Προσφορά έως 516.800 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, καθώς και με προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως 27.200 νέων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών και θα εισαχθούν, στο σύνολό τους, προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 11.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με τις από 31.12.2019 και 13.02.2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 3.4 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς Κινητών Αξιών» του Ενημερωτικού Δελτίου. Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.02.2020, θα είναι διαθέσιμο από τις 25.02.2020 σε ηλεκτρονική μορφή:

 του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr/el/web/guest/companiesnew- listings),

 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),

 της Εταιρείας (https://www.entersoft.gr/investors/enimerotikodeltio2020),

 του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ.» (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/ENTERSOFT),

 του Αναδόχου «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (https://www.betasecurities.com/etairia/anakoinwseis/entersoft_ipo.pdf), και  του Αναδόχου «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE %B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82- %CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx)

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 362, 176 74 Καλλιθέα), του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ.» (Παλαιολόγου 7, 15232, Χαλάνδρι) και των Αναδόχων «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Λεωφ. Αλεξάνδρας 29, 11473 Αθήνα) και «ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Συγγρού 362, 176 74 Καλλιθέα (Αρμόδιος: Υπεύθυνη Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κα Κρασοπούλου Ιωάννα, τηλ. 211-10150000.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v