Τρ. Πειραιώς: Αγορά ομολoγιών ονομαστικού ποσού €100.000 από τον Χρ. Μεγάλου

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σήμερα 26/2.

Τρ. Πειραιώς: Αγορά ομολoγιών ονομαστικού ποσού €100.000 από τον Χρ. Μεγάλου
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. σε συνέχεια της από 26.02.2020 ληφθείσας γνωστοποίησης συναλλαγής ανακοινώνει  ότι ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Τράπεζας προέβη την 26.02.2020 σε αγορά ομολoγιών Tier 2 ονομαστικού ποσού €100.000, συνολικής αξίας €92.285,25, από τις €500.000.000 Σταθερού Αναπροσαρμοζόμενου Επιτοκίου Oμολογίες Tier 2 με λήξη την 19 Φεβρουαρίου 2030, εκδοθείσες από την Τράπεζα υπό το Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών συνολικού ύψους €25.000.000.000.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v