Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανακαλείται λόγω κορωνοϊού η Γενική Συνέλευση της Euromedica

Αμέσως μόλις εκλείψουν (ή έστω βελτιωθούν), ο συνθήκες που καθιστούν μη ασφαλή την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Δ.Σ. της Εταιρίας θα προβεί σε νέα πρόσκληση.

Ανακαλείται λόγω κορωνοϊού η Γενική Συνέλευση της Euromedica

Προς το σκοπό διασφάλισης της υγείας των μετόχων της Euromedica και των εργαζομένων αυτής ενόψει της εξάπλωσης του ιού Covid-19 αλλά και προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου μετόχου στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακαλεί συνολικά την δημοσιευθείσα από 28.02.2020 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20/03/2020.

Αμέσως μόλις εκλείψουν (ή έστω βελτιωθούν), ο συνθήκες που καθιστούν μη ασφαλή την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Δ.Σ. της Εταιρίας θα προβεί – αυτονόητα – στην εκ νέου πρόσκληση αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v