Viohalco: Τι σημαίνει το προσωρινό κλείσιμο των μονάδων χάλυβα

Κύκλοι προσκείμενοι στον εισηγμένο όμιλο μιλούν για κίνηση εξοικονόμησης δυνάμεων που θα φανούν πολύ χρήσιμες στο μέλλον. Συνεχίζεται η παραγωγή σε Βουλγαρία και Β. Μακεδονία.

Viohalco: Τι σημαίνει το προσωρινό κλείσιμο των μονάδων χάλυβα

Σήμερα το πρωί ο όμιλος Violalco ανακοίνωσε την απόφασή του για μηνιαία αναστολή της παραγωγικής λειτουργίας των εγχώριων εργοστασίων χάλυβα, θέτοντας τους εργαζόμενους των μονάδων αυτών σε διαθεσιμότητα.

Κύκλοι προσκείμενοι στον όμιλο, μιλώντας στο Euro2day.gr, σημειώνουν: «Οι εγχώριες πωλήσεις των εργοστασίων αυτών απευθύνονται κατά κύριο λόγο στον οικοδομικό-κατασκευαστικό τομέα, η ζήτηση του οποίου κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες υποχώρησε λόγω του κορωνοϊού κατά περίπου 60%. Στην πράξη συνεχίζονται οι κατασκευαστικές-οικοδομικές εργασίες μόνο σε περιπτώσεις έργων που βρίσκονται σε τελικά στάδια. Ο κλάδος ήδη αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα από το παρελθόν και εμείς με μια σειρά ενεργειών και επενδύσεων προσπαθούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Η ουσία είναι πως αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ούτε το πότε θα λυθεί το πρόβλημα του ιού ούτε το πόσο μειωμένη θα είναι η ζήτηση αμέσως μετά την επίλυσή του. Μέσω της μηνιαίας αναστολής, μειώνουμε το κόστος μας και εξοικονομούμε ρευστότητα, η οποία θα χανόταν μέσω μιας υπεραποθεματοποίησης. Σήμερα διαθέτουμε στοκ για διάστημα 1-1,5 μήνα. Με τον τρόπο αυτό δηλαδή εξοικονομούμε σημαντικές δυνάμεις, οι οποίες θα μας φανούν πολύ χρήσιμες στο μέλλον, και αποκτούμε ενδεχομένως καλύτερη ορατότητα για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Επιπλέον, μέσα από μια τέτοια κίνηση, δεν διακόπτουμε την εφοδιαστική αλυσίδα (οι υποδοχές σκραπ και η προμήθεια των πελατών θα συνεχιστεί), δεν επιβαρύνουμε το δημόσιο, ενώ οι εργαζόμενοι θα εισπράξουν συνολικά το 60% των μηνιαίων αποδοχών τους συν το δώρο του Πάσχα, που θα καταβληθεί κανονικά».

Αντίθετα, δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα απόφαση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας των μονάδων χάλυβα του ομίλου Viohalco σε Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία. Αυτό πιθανόν να ερμηνεύεται και από το είδος των παραγόμενων προϊόντων, καθώς οι σχετικές μονάδες παράγουν εξυπηρετώντας παλαιότερες παραγγελίες προϊόντων, τις οποίες θα πρέπει να παραδώσουν στο μέλλον.

Η ανακοίνωση

Η Viohalco S.A. ανακοίνωσε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών της εταιρειών που ανήκουν στον κλάδο χάλυβα και εδρεύουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα οι εταιρείες Σιδενόρ Α.Ε., Sovel Α.Ε., Έρλικον Α.Ε., Πράκσυς Α.Ε. και Ετήλ Α.Ε. αποφάσισαν στις 27 Μαρτίου 2020 να αναστείλουν προσωρινά για διάστημα ενός μηνός τις κύριες παραγωγικές τους δραστηριότητες, θέτοντας ως εκ του λόγου αυτού τους εργαζόμενους σε αυτές σε διαθεσιμότητα, από τη 2α Απριλίου 2020 έως και την 3η Μαΐου 2020, ενώ παράλληλα και οι διοικητικοί υπάλληλοι των εταιρειών να τεθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι εμπορικές δραστηριότητες και η παραλαβή πρώτων υλών των εταιρειών αυτών θα συνεχιστούν απρόσκοπτα.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών έλαβαν τις αποφάσεις αυτές λόγω των ήδη δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στη διεθνή αγορά χάλυβα, οι οποίες επιδεινώθηκαν ραγδαία ως αποτέλεσμα της πρόσφατης πανδημίας Covid-19, η οποία περιόρισε δραστικά τη ζήτηση για τα προϊόντα τους, καθώς επήλθε απότομη κάμψη στην οικοδομική δραστηριότητα και σε δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τον χάλυβα ως πρώτη ύλη. Τα ανωτέρω μέτρα, στην παρούσα φάση, εκτιμάται ότι θα ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις, τόσο στο κόστος όσο και στη ρευστότητα των εταιρειών, διασφαλίζοντας παράλληλα την εφοδιαστική αλυσίδα χαλυβουργικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι στη λήψη ανάλογων μέτρων έχουν ήδη προβεί πολλές χαλυβουργίες στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς.

Επί του παρόντος, η Viοhalcο S.A. δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης, αλλά θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, μόλις αυτές καταστεί δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, η Viοhalcο S.A. θα δημοσιοποιεί αμέσως κάθε σημαντική μεταβολή ή εξέλιξη της παρούσας κατάστασης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v