Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BriQ: Αγορά έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών μέχρι τις 30/3/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προβεί στην αγορά ιδίων μετοχών εντός της χρονικής περιόδου από 30.03.2020 έως και 29.03.2022, συνολικού αριθμού έως ενός εκατομμυρίουμετοχών.

BriQ: Αγορά έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών μέχρι τις 30/3/2022

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 30.03.2020 έλαβε απόφαση για την δυνατότητα αγοράς από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 30η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 29η Μαρτίου 2022, με κατώτατη τιμή αγοράς τα δέκα λεπτά του ευρώ (€ 0,10) και ανώτατη τιμή τα πέντε ευρώ (€ 5,00) ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτής της απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προβεί στην αγορά ιδίων μετοχών εντός της χρονικής περιόδου από 30.03.2020 έως και 29.03.2022, συνολικού αριθμού έως ενός εκατομμυρίου (1.000.000) μετοχών, με κατώτατη τιμή αγοράς τα δέκα λεπτά του ευρώ (€ 0,10) και ανώτατη τιμή τα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 2,50) ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v