Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Έκδοση ομολογιακού 300 χιλ. ευρώ

Το προϊόν του δανείου θα διατεθεί για τη συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων.

Κυριακούλης: Έκδοση ομολογιακού 300 χιλ. ευρώ

Η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ανακοίνωσε ότι σύναψε την από 30.03.2020 Σύμβαση κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 300.000 ευρώ με σταθερό επιτόκιο 3% και διάρκειας δέκα ετών, το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία αυτής «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το προϊόν του δανείου θα διατεθεί για τη συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v