Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τεχνική Ολυμπιακή: Καθαρό ταμείο άνω των 115 εκατ.

Από τα 205 εκατ. ευρώ τιμήματος στους μετόχους αναλογούν 115-120 εκατ. Τα δικαιώματα μειοψηφίας της οικογένειας Στέγγου στις μεταβιβασθείσες θυγατρικές και στην Πόρτο Καρράς. Η αποπληρωμή της Fortress και η επόμενη ημέρα.

Τεχνική Ολυμπιακή: Καθαρό ταμείο άνω των 115 εκατ.

Με καθαρό ταμείο, που ξεπερνά τα 115 εκατ. ευρώ, μένει η Τεχνική Ολυμπιακή, μετά την πώληση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς σε εταιρεία συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη, εφόσον από τη διαδικασία του επιβεβαιωτικού ελέγχου (confirmatory due diligence) δεν προκύψουν σημαντικές διαφορές.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με τίμημα 205 εκατ. ευρώ, από το οποίο, όμως, τα 54 εκατ. ευρώ προπληρώθηκαν για να εξοφληθεί η Fortress. Με την αποπληρωμή της Fortress, ήρθησαν τα ενέχυρα επί θυγατρικών και περιουσιακών στοιχείων της Πόρτο Καρράς, ώστε να ολοκληρωθεί, λίγο αργότερα, η μεταβίβασή τους στην εταιρεία Belterra, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη.

Η Πόρτο Καρράς ΑΕ μεταβίβασε το 96% της Κτήμα Πόρτο Καρράς ΑΕ το 92,24% της Πόρτο Καρράς Γκολφ ΑΕ, το 91,23% της Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ, καθώς και τις τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες του συγκροτήματος, που ήλεγχε η ίδια. Τα υπόλοιπα ποσοστά των παραπάνω εταιρειών (Κτήμα Πόρτο Καρράς, Πόρτο Καρράς Γκολφ, Πόρτο Καρράς Μαρίνα) μεταβιβάστηκαν στον Σαββίδη από την οικογένεια Στέγγου.

Επιπρόσθετα, το 11,5% της Πόρτο Καρράς ΑΕ, η οποία εισέπραξε το τίμημα ανήκει απευθείας στην οικογένεια Στέγγου, με το ποσοστό της εισηγμένης Τεχνικής Ολυμπιακής να ανέρχεται στο 88,4%. Έτσι, η οικογένεια Στέγγου εισέπραξε ένα μέρος του τιμήματος, ενώ στην Τεχνική Ολυμπιακή αναλογεί ποσό μεταξύ 115 με 120 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι ο όμιλος δεν διαθέτει τραπεζικό δανεισμό το παραπάνω ποσό αποτελεί «καθαρό» ταμείο, που μπορεί να κατευθυνθεί είτε για ενίσχυση της θέσης της Τεχνικής Ολυμπιακής στις Κατασκευές, ή για επενδύσεις σε άλλους τομείς της οικονομίας. Μέρος του θα μπορούσε να διατεθεί στους μετόχους μέσω επιστροφής κεφαλαίου.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v