Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Μείωση εσόδων και ζημίες για το 2019

Σε υποχώρηση εσόδων και σε ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα υποχρεώθηκε η γνωστή εταιρεία εκτυπώσεων. Τι εκτιμά η διοίκηση της εισηγμένης για τις επιπτώσεις της Covid-19. Υψηλά διαθέσιμα και περιορισμένες λήξεις υποχρεώσεων.

Χαϊδεμένος: Μείωση εσόδων και ζημίες για το 2019

Σε υποχώρηση των οικονομικών του επιδόσεων υποχρεώθηκε η εταιρεία εκτυπώσεων Χαϊδεμένος, καθώς μειώθηκε η ζήτηση από σημαντικούς πελάτες και η εισηγμένη επέμεινε στη διατήρηση υγιούς πελατολογίου.

Ειδικότερα:

• Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 19,6 στα 17,5 εκατ. ευρώ.

• Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν στο 1,046 εκατ., έναντι 1,8 εκατ. το 2018.

• Τα καθαρά αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα (-504 χιλ. ευρώ, έναντι -364 χιλ. το 2018).

• Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 17,8 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τις φετινές επιπτώσεις από την πανδημία, η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει: «Ο κλάδος των εκτυπώσεων στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία ανήκει σε εκείνες τις επιχειρηματικές κατηγορίες που πλήττονται και αναμένεται να επηρεαστούν από τη διάρκεια, την ένταση και το βαθμό εξάπλωσης της νόσου συνδυαστικά και με την υλοποίηση των μέτρων αποφυγής περιορισμού και διάδοσής της και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα βασικά οικονομικά της μεγέθη.

H εταιρεία διαθέτει σήμερα διαθέσιμη ρευστότητα χωρίς σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν σημαντική προστασία και ευελιξία σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Εξάλλου, η διοίκηση της εταιρείας έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία έτη, ανάμεσα στις οποίες η διεθνής αλλά και η ελληνική κρίση.

Οι εκτιμήσεις για το 2020 στην παρούσα φάση δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν εύλογα και αξιόπιστα διότι υπάρχει υψηλός βαθμός αβεβαιότητας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα όσο αφορά στη διάρκεια, στην ένταση και στον βαθμό εξάπλωσης της νόσου και η εν λόγω επίδραση αναμφίβολα συναρτάται με τη χρονική διάρκεια που ενδεχομένως θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των συνθηκών ομαλότητας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.

Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί, αξιολογεί και αναλύει συνεχώς τις εξελίξεις, τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και τις τρέχουσες συνθήκες, χρησιμοποιώντας την εμπειρία της επιτυχούς διαχείρισης της παρατεταμένης κρίσης των προηγουμένων ετών, με βάση τις προβλεπόμενες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνθήκες της αγοράς, ώστε το 2020 με συντονισμένες κινήσεις να ενισχύσει τους μηχανισμούς εκείνους που θα διασφαλίζουν τα βασικά οικονομικά της μεγέθη και την υλοποίηση των επιχειρηματικών πλάνων».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v