Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Στις 25 Ιουνίου η ΓΣ για έκτακτη διανομή €0,235/μετοχή

Την έκτακτη χρηματική διανομή στους μετόχους της εταιρείας συνολικού ποσού €31.974.043,00, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της Jumbo.

Jumbo: Στις 25 Ιουνίου η ΓΣ για έκτακτη διανομή €0,235/μετοχή

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Jumbo την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00, στην Αθήνα, από τα γραφεία της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» επί της Λ. Αθηνών αρ. 110.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της εταιρείας συνολικού ποσού €31.974.043,00 (ευρώ 0,235 ανά μετοχή), το οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011».

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά την 25.6.2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς όλους τους μετόχους, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v