Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προοδευτική: Δεν υπάρχει συμφωνία εξαγοράς από Hellenic Steel

Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανεύρεση στρατηγικών επενδυτών, τονίζει η Προοδευτική.

Προοδευτική: Δεν υπάρχει συμφωνία εξαγοράς από Hellenic Steel

Σε συνέχεια της επιστολής της επιστολής της Κεφαλαιαγοράς και των ερωτημάτων αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, όπως ενδεικτικά αναφέρθηκαν στις σελίδες Newmoney.gr (4.6.2020) & Capital.gr (5.6.2020 ), για εξαγορά της Προοδευτική Α.Τ.Ε. από την Hellenic Steel (Jordan International) , με σκοπό την εισαγωγή αυτής στο Χ.Α., η διοίκηση της εταιρείας Προοδευτικής με ανακοίνωσή της στο ΧΑ διευκρινίζει ότι :

1. Δεν υφίσταται συμφωνία εξαγοράς της εταιρία μας από την Hellenic Steel

2. Δεν υπάρχει εξαγορά μετοχών της Προοδευτικής Α.Τ.Ε από την εταιρεία Jordan International, το σχετικό δημοσίευμα είναι αναληθές και

3. Η Διοίκηση της εταιρίας στις 5.6.2020 προέβη σε σχετική ανακοίνωση προς το Χ.Α., διευκρινίζοντας ότι «στα πλαίσια της πολυετούς προσπάθειάς της για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της ικανότητας και την αύξηση ρευστότητας της, όπως επανειλημμένως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, η Διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει να καταβάλει έντονες προσπάθειες για την ενεργοποίησή της σε νέους τομείς δραστηριότητας – μη κορεσμένους – πέραν των Δημοσίων έργων.

Ως εκ τούτου, τονίζει η Προοδευτική στην σχετική της ανακοίνωση, συνεχίζονται και οι ενέργειες - συζητήσεις για την ανεύρεση στρατηγικών επενδυτών και ότι η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να προβεί σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, όταν κι εφόσον οι προσπάθειές της αποδώσουν και υπάρξει συγκεκριμένο και δεσμευτικό αποτέλεσμα αναφορικά με το μέλλον της εταιρείας».

Η Προοδευτική, στην ανακοίνωσή της, καταλήγει πως «η Διοίκηση της εταιρείας μας, επιβεβαιώνει την απόλυτη δέσμευσή της να ενημερώσει άμεσα και διεξοδικά σε όποια περίπτωση θετικών εξελίξεων στην εύρεση στρατηγικού επενδυτή στα πλαίσια των εν γένει προσπαθειών που καταβάλει , σεβόμενη τους νόμους και τις αποφάσεις της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς όπως και της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το επενδυτικό κοινό, για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v