Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Τράπεζα: Ρυθμίσεις δανείων με όρους... πανδημίας

Πώς οι προβλέψεις-μαμούθ διευκολύνουν τις γρήγορες ρυθμίσεις δανείων, υπολογίζοντας και τις επιπτώσεις της πανδημίας. Αυξήθηκε αισθητά η ζήτηση για ρυθμίσεις από τα τέλη Απριλίου. «Προίκα» οι προβλέψεις και για την επικείμενη τιτλοποίηση.

Εθνική Τράπεζα: Ρυθμίσεις δανείων με όρους... πανδημίας

Την ευχέρεια να προχωρήσει γρήγορα σε προσφορά ρυθμίσεων για «κόκκινα» αλλά και ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία κινδυνεύουν να καταστούν μη ενήμερα, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, απέκτησε η Εθνική Τράπεζα, μετά τις υψηλές πρόσθετες προβλέψεις που σχημάτισε στο α' τρίμηνο της φετινής χρήσης.

Αξιοποιώντας τα υπερκέρδη των 775 εκατ. ευρώ από το swap και τις πωλήσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων, η Εθνική σχημάτισε πρόσθετες προβλέψεις 486 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 416 εκατ. ευρώ αφορούν σε αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου, λόγω Covid-19.

Από το παραπάνω ποσό, τα 396 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν για σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων σε ήδη απομειωμένα δάνεια (Stage III), κίνηση που διευκολύνει, αφενός, την προσφορά ρυθμίσεων που να συνυπολογίζουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, αφετέρου, τη μεγάλης κλίμακας τιτλοποίηση που σχεδιάζει (project Frontier) η τράπεζα.

Το σημαντικό ύψος των πρόσθετων προβλέψεων επιτρέπει στην τράπεζα να κινηθεί γρήγορα στο πιο ευάλωτο τμήμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exprosures - NPEs). Δηλαδή, τα ρυθμισμένα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Όπως εκτίμησε η γενική διευθύντρια διαχείρισης απαιτήσεων εταιρικής και λιανικής τραπεζικής της Εθνικής ΤράπεζαςΦ. Ιωάννου, σε πρόσφατη εκδήλωση, οι τράπεζες έχουν πάρει το μάθημα της κρίσης χρέους και θα στηρίξουν γρήγορα επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες ρυθμίσεις κρίνονται βιώσιμες.

Σύμφωνα με στελέχη της Εθνικής, από τα τέλη Απριλίου διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στις αιτήσεις ρυθμίσεων από πλευράς δανειοληπτών, η οποία συνεχίστηκε και κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ταυτόχρονα, εξέπληξε ευχάριστα η αύξηση των εισπράξεων από ρυθμισμένα δάνεια. Αν η παραπάνω τάση δεν ανατραπεί, η Εθνική ενδέχεται να προσεγγίσει τον προ πανδημίας στόχο για ρυθμίσεις δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ εντός της φετινής χρονιάς.

Αιχμή των ρυθμίσεων της τράπεζας για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα λιανικής με υποθήκη επί ακινήτου παραμένει το πρόγραμμα «Διαχωρίζω και Διευθετώ» (Split&Settle), η καινοτομία του οποίου, όπως ανέλυσε το Euro2day.gr, έγκειται στη μεγαλύτερη διαγραφή τόκων και κεφαλαίου για δανειολήπτες που βαρύνονται από υψηλό ανεξόφλητο υπόλοιπο σε σχέση με την τρέχουσα αξία του ακινήτου.

Το Split&Settle δουλεύει με τον εξής μηχανισμό: η τράπεζα καλεί τον δανειολήπτη να υπογράψει ρύθμιση, με την οποία αναλαμβάνει να καταβάλει, σε βάθος 25ετίας, το 80% του ποσού, που αντιστοιχεί στην εμπορική αξία του ακινήτου και το 20% του ανεξασφάλιστου υπολοίπου. Το υπόλοιπο μέρος του δανείου «παγώνει» και διαγράφεται στο σύνολό του, όταν ο δανειολήπτης εξοφλήσει το νέο υπόλοιπο.

Για μη εξυπηρετούμενο δάνειο ανεξόφλητου υπολοίπου 140 χιλ. ευρώ, με ενεχυριασμένο ακίνητο τρέχουσας αξίας 100 χιλ. ευρώ, ο δανειολήπτης, εφόσον ρυθμίσει, θα κληθεί να πληρώσει το 80% της τρέχουσας αξίας του ακινήτου (80 χιλ. ευρώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα), συν το 20% του ανεξασφάλιστου υπολοίπου των 40 χιλ. ευρώ (8 χιλ. ευρώ στο παράδειγμα).

Επομένως, το δάνειο σπάει σε δύο σκέλη. Το πρώτο, αξίας 88 χιλ. ευρώ, καλείται να το εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης σε βάθος 25ετίας και το δεύτερο, ύψους 52 χιλ. ευρώ, «παγώνει» για 25 χρόνια και διαγράφεται με την εξόφληση του πρώτου.

Η μηνιαία δόση πέφτει από τα 637 ευρώ σε περίπου 400 ευρώ (μείωση κατά 37%), με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις η δόση να είναι χαμηλότερη από τα ενοίκια που καταβάλλονται για σπίτια αντίστοιχης αξίας, όπως σημειώνουν στελέχη της Εθνικής.

Η τράπεζα προσφέρει μερική διαγραφή απαίτησης (κούρεμα), που φθάνει στο συγκεκριμένο παράδειγμα στο 37,5% και κυρίως το κίνητρο στον δανειολήπτη να αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου σε αξία χαμηλότερη από την τρέχουσα εμπορική. Του παρέχει, δηλαδή, ως δέλεαρ, μια θετική αξία για να ρυθμίσει και να εξοφλήσει το δάνειο.

«Προίκα» και για την επικείμενη τιτλοποίηση

Τέλος, ο σχηματισμός πρόσθετων προβλέψεων 396 εκατ. ευρώ για ήδη απομειωμένα δάνεια επιτρέπει στην Εθνική να προχωρήσει με μεγαλύτερη άνεση στην τιτλοποίηση Frontier για δάνεια ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης των 6 δισ. ευρώ, χωρίς διενέργεια εταιρικού μετασχηματισμού (hive-down).

Η τράπεζα, πρακτικά, έχει προεγγράψει ενδεχόμενη πρόσθετη ζημιά από την επιδείνωση των συνθηκών που επέφερε η πανδημία και την ενδεχόμενη μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των παικτών της δευτερογενούς αγοράς, ενώ διαθέτει την ευχέρεια να προχωρήσει στην εκκίνηση της συναλλαγής, όποτε κρίνει πρόσφορες τις συνθήκες, όπως ανέφερε στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη η διοίκησή της.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v