Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ικτίνος: Τι συμβαίνει με τα 2,5 εκατ. υποχρεώσεων σε μέλη ΔΣ

Οι υποχρεώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη, αξίας 2,528 εκατ. ευρώ, που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019, αφορούν μη ληφθέντα μερίσματα προηγούμενων χρήσεων των βασικών μετόχων της εταιρείας, λέει η Ικτίνος.

Ικτίνος: Τι συμβαίνει με τα 2,5 εκατ. υποχρεώσεων σε μέλη ΔΣ

Η Ικτίνος, σχετικά με τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2019, τα οποία δημοσιοποίησε χθες, διευκρινίζει με ανακοίνωσή της προς το ΧΑ τα εξής:

Οι υποχρεώσεις προς τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη αξίας 2,528 εκατ. ευρώ, που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019,  αφορούν μη ληφθέντα μερίσματα προηγουμένων χρήσεων των βασικών μετόχων της εταιρείας, μέρος του οποίου ακόμη δεν εισέπραξαν, αφού έχουν τη διακριτική ευχέρεια να το πράξουν όποτε αυτοί το επιθυμούν, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στο μέλλον της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v