Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Θράκης: Πούλησε βιομηχανικό ακίνητο στις ΗΠΑ έναντι $14,5 εκατ.

Τα χρηματικά διαθέσιμα που θα εισπραχθούν, συνεπεία της προαναφερθείσας συναλλαγής, θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού του Ομίλου.

Πλαστικά Θράκης: Πούλησε βιομηχανικό ακίνητο στις ΗΠΑ έναντι $14,5 εκατ.

Η Πλαστικά Θράκης σε συνέχεια της από 24.04.2020 σχετικής ανακοίνωσης περί της οριστικής παύσης λειτουργίας της θυγατρικής Thrace Linq Inc., γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση αιτία πωλήσεως του ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Νότια Καρολίνα των Η.Π.Α. και στο οποίο στεγαζόταν η ως άνω θυγατρική εταιρεία.

Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στο ποσό των 14.500.000 δολαρίων ΗΠΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα του ανωτέρω γεγονότος, ο Όμιλος αναμένεται να καταγράψει έκτακτα κέρδη για τη χρήση 2020.

Τα χρηματικά διαθέσιμα που θα εισπραχθούν, συνεπεία της προαναφερθείσας συναλλαγής, θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v