Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβροφάρμα: Ο Χρήστος Καραβασίλης νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Χρήστος Μ. Καραβασίλης, έχει διατελέσει επί τριάντα πέντε χρόνια υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας με καθήκοντα τον έλεγχο στις επιχειρήσεις, για εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και επίλυση των εργατικών διαφορών.

Εβροφάρμα: Ο Χρήστος Καραβασίλης νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η Εβροφάρμα ΑΒΕΕ, ανακοίνωσε ότι, σε αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κου Δημητρίου Ζιούτα, εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 25.06.2020 ο κος Χρήστος Μ. Καραβασίλης, ανεξάρτητο μέλος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 4 του Ν.3016/2002.

Η ως άνω εκλογή θα υποβληθεί προς έγκριση και επικύρωση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 25-08-2020. Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: Απόστολος Χρυσοστομίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητος, Χρήστος Καραβασίλης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητος, Γιαννουλάκης Δημήτριος, Μέλος , Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Ο Χρήστος Μ. Καραβασίλης, έχει διατελέσει επί τριάντα πέντε χρόνια υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας με καθήκοντα τον έλεγχο στις επιχειρήσεις, για εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και επίλυση των εργατικών διαφορών.

Επίσης για δέκα χρόνια ήταν μέλος στην Τοπική Διοικούσα Επιτροπή του ΙΚΑ Αλεξανδρούπολης και οκτώ χρόνια στην επιτροπή ΙΚΑ Διδυμοτείχου. Έχει εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και άριστη γνώση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v