Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Ο Δημήτριος Γεωργούτσος ορίστηκε νέο μέλος στο ΔΣ

Ο κ. Δημήτριος Γεωργούτσος θα αντικαταστήσει τον Ανδρέα Ψαθά

ΟΤΕ: Ο Δημήτριος Γεωργούτσος ορίστηκε νέο μέλος στο ΔΣ

O OTE σε συνέχεια της από 24-06-2020 ανακοίνωσης που εκδόθηκε μετά την πραγματοποίηση της 68ης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανακοινώνει ότι ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινά (ήτοι μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων) ως νέο ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), o κ. Δημήτριος Γεωργούτσος (που έως τότε συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του), προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ανδρέα Ψαθά.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομείναντα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς επί του παρόντος εκλογή νέου μέλους προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως εξής:

1. κ. Mιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

2. κ. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος

3. κ. Srinivasan Gopalan, Μη εκτελεστικό μέλος

4. Δρ. Robert Hauber, Μη εκτελεστικό μέλος

5. κα. Kyra Orth, Μη εκτελεστικό μέλος

6. κ. Michael Wilkens, Μη εκτελεστικό μέλος

7. κ. Βασίλειος Βασσάλος, Μη εκτελεστικό μέλος

8. κ. Δημήτριος Γεωργούτσος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

9. κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό μέλος

Αντίστοιχα, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής: κ. Eelco Blok (Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), κ. Δημήτριος Γεωργούτσος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.) και κ. Βασίλειος Βασσάλος (Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v