Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μεταβολές στα ποσοστά βασικών μετόχων της Newsphone Hellas

Συντονισμένη άσκηση αγοράς μετοχών από τους κ.κ. Γεώργιο Θεοδόση-Μαλιούρη, Τερέζα Θεοδόση και Ευστράτιο Απέργη

Μεταβολές στα ποσοστά βασικών μετόχων της Newsphone Hellas

Η Newsphone Hellas ανακοίνωσε ότι η συντονισμένη άσκηση 15.337.102 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 55,07% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, από τους κ.κ. Γεώργιο Θεοδόση-Μαλιούρη, Τερέζα Θεοδόση και Ευστράτιο Απέργη και τις εταιρίες που αυτοί ελέγχουν (οι «Βασικοί Μέτοχοι»), λόγω της υπογραφής συμφωνίας μετόχων, έλαβε χώρα και κοινοποιήθηκε στην Εταιρία την 19.06.2020 και ανακοινώθηκε αυθημερόν.

Η μεταβολή του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου των Βασικών Μετόχων στην Εταιρία από 55,07% σε 65,89% έλαβε χώρα την 25.06.2020, κοινοποιήθηκε στην Εταιρία την 28.06.2020 και ανακοινώθηκε την 29.06.2020.

Η μεταβολή του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου των Βασικών Μετόχων στην Εταιρία από 65,89% σε 66,99% έλαβε χώρα την 26.06.2020, κοινοποιήθηκε στην Εταιρία την 07.07.2020 και ανακοινώθηκε αυθημερόν.

Η μεταβολή του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου των Βασικών Μετόχων από 66,99% σε 72,09% έλαβε χώρα την 08.07.2020, κοινοποιήθηκε στην Εταιρία την 09.07.2020 και ανακοινώθηκε αυθημερόν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v