Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλ. Ναυπάκτου: Ο Γεώργιος Κουτρουμάνης νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 11/7/2025.

Κλ. Ναυπάκτου: Ο Γεώργιος Κουτρουμάνης νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 10η Ιουλίου 2020, ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγίου Γεωργίου 40-44) εξέλεξε ομόφωνα νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη, ορκωτό ελεγκτή λογιστή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Λεβαντή.

Η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 11/7/2025.

Κατόπιν της εκλογής νέου μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας, συγκροτήθηκε αυτό εκ νέου σε σώμα και έχει ως εξής:

Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)
Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)
Αθανάσιος Σκαμαγκούλης του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό μέλος)
Ιωάννης Κιζλαρίδης του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και
Παναγιώτης Παυλόπουλος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/07/2025, σύμφωνα με την 12/7/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, μπορεί να παραταθεί όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν.4548/2018, ήτοι το αργότερο μέχρι την 30/9/2025.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v