Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πράσινο φως στο deal ΣΙΔΜΑ-Μπήτρος από Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δεν προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές που δραστηριοποιούνται οι δυο εταιρίες, τονίζει η επιτροπή.

Πράσινο φως στο deal ΣΙΔΜΑ-Μπήτρος από Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, στις 21/07/2020, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 716/2020 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 08/05/2020 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από τη ΣΙΔΜΑ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ, που συνίσταται στην επεξεργασία/εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά διανομής πλατεών χαλυβουργικών προϊόντων και την αγορά διανομής επιμήκων χαλυβουργικών προϊόντων, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v