Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ομολογιακό ύψους 6 εκατ. ευρώ εξέδωσε το Πλαίσιο

Το πενταετές ομολογιακό της εισηγμένης καλύφθηκε από την Εθνική Τράπεζα.

Ομολογιακό ύψους 6 εκατ. ευρώ εξέδωσε το Πλαίσιο

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ανακοινώνει ότι την 29η Ιουλίου 2020 προέβη στην υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας 6.000.000 ευρώ) και διάρκειας πέντε (5) ετών, με κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».

Πληρεξούσιος καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.». Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης αυτής

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v