Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 10 εκατ. ευρώ

Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

Νίκας: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 10 εκατ. ευρώ

Η Π.Γ. Νίκας Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποίησε ότι, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 20/12/2019 και 26/6/2020, προχώρησε, στις 31/07/2020, στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως €10.000.000.

Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων Δανειστών ορίστηκε η Alpha Bank.

Το προϊόν του προαναφερθέντος, μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v