Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φουρλής: Ζημιές €7,2 εκατ. στο εξάμηνο

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε €0,9 εκατ. έναντι κερδών προ τόκων και φόρων €7,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά 21,0%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 19,0%.

Φουρλής: Ζημιές €7,2 εκατ. στο εξάμηνο

Ο Όμιλος FOURLIS το πρώτο εξάμηνο του 2020 παρουσίασε πωλήσεις € 159,5 εκατ. έναντι € 207,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, μειωμένες κατά 23,0%, λόγω της σημαντικής επίδρασης των μέτρων κατά της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε € 15,9 εκατ. έναντι κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων € 23,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 0,9 εκατ. έναντι κερδών προ τόκων και φόρων € 7,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 8,3 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων € 1,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Οι ζημίες μετά από φόρους ήταν € 7,2 εκατ.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 106,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, μειωμένες κατά 20,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (€ 132,9 εκατ.).

Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά 21,0%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 19,0% συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Το EBITDA ανήλθε σε € 10,2 εκατ. έναντι € 12,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 4,5 εκατ. έναντι κερδών προ τόκων και φόρων € 5,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 1,0 εκατ.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 10 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ.

Έξι από αυτά στην Ελλάδα, τρία στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις της ΙΚΕΑ (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό και στις τρείς χώρες, ιδιαίτερα κατά τους μήνες εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Το πρώτο μεσαίου μεγέθους κατάστημα ΙΚΕΑ 8.000 τ.μ. περίπου, στη Βάρνα Βουλγαρίας και το πρώτο μικρού μεγέθους 2.000 τ.μ. περίπου στον Πειραιά, έχουν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν στο 3ο και 4ο τρίμηνο του 2020 αντίστοιχα. Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν στα € 53,6 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 28,0% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (€ 74,4 εκατ.).

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 15,8%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική μείωση 41,5%.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA € 6,5 εκατ. έναντι € 11,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι ζημίες προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 2,7 εκατ. έναντι κερδών προ τόκων και φόρων € 3,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 6,3 εκατ.

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 138 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 51 καταστήματα στην Ελλάδα, 33 στη Ρουμανία, 22 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο.

Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό στην Ελλάδα, ενώ το κανάλι ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι ήδη σε λειτουργία και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v