Μουσικός Οίκος Νάκα: Διπλή διανομή μετρητών στους μετόχους

Συνδυασμό μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου, που οδηγούν σε διψήφια ποσοστιαία απόδοση, θα προτείνει η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Μουσικός Οίκος Νάκα: Διπλή διανομή μετρητών στους μετόχους

Σε διπλή διανομή μετρητών προς τους μετόχους του αναμένεται να προχωρήσει ο Μουσικός Οίκος Νάκα, καθώς στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, η διοίκηση θα προτείνει:

  • Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,135 ευρώ ανά μετοχή (η καθαρή κερδοφορία του εισηγμένου ομίλου ήταν κατά τη χρήση που έληξε τον Ιούνιο του 2020 μόνο 0,0836 ευρώ ανά μετοχή).
  • Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 450 χιλιάδων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε κάτι παραπάνω από 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Στον βαθμό που -όπως αναμένεται- θα ψηφιστούν οι προτάσεις της διοίκησης, οι μέτοχοι θα λάβουν αθροιστικά 0,205 ευρώ ανά τίτλο, ποσό που με βάση το κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης (1,83 ευρώ) αντιστοιχεί σε μια απόδοση της τάξεως του 11,2%!

Το ποσό της προτεινόμενης διανομής είναι φυσικά σαφώς υψηλότερο από τα κέρδη ανά μετοχή της προηγούμενης χρήσης, αλλά προφανώς η διοίκηση συνεκτίμησε την πολύ ισχυρή τρέχουσα ρευστότητα (καθαρός δανεισμός μόλις στις 819 χιλ. ευρώ).

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v