Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πετρόπουλος: Στο 8,65% μειώθηκε το ποσοστό της Brevan Howard Greek Opportunities

Σημειώνεται ότι η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED, η οποία διαθέτει δικό της διοικητικό συμβούλιο, είναι fund με έδρα τα Κέιμαν.

Πετρόπουλος: Στο 8,65% μειώθηκε το ποσοστό της Brevan Howard Greek Opportunities

Η «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 05.11.2020, από την εταιρεία BREVAN HOWARD CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, η οποία υποβάλλει τη γνωστοποίηση για λογαριασμό της BREVAN HOWARD ASSET MANAGEMENT LLP και της BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED.

Ειδικότερα, η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED την 03.11.2020 προέβη σε μεταβίβαση κοινών, ονομαστικών μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω μεταβίβασης, πλέον κατέχει άμεσα 611.463 κοινές, ονομαστικές μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,65% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση, η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED κατείχε άμεσα 14,91%, ήτοι 1,054,378 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED, η οποία διαθέτει δικό της διοικητικό συμβούλιο, είναι fund με έδρα τα Κέιμαν.

Όπως είναι τυπικό για funds με έδρα τα Κέιμαν, η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED, τα οικονομικά δικαιώματα της οποίας ανήκουν σε υποκείμενους επενδυτές, λειτουργεί με τη δομή του “master feeder fund”.

Η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED, όπως είναι σύνηθες σε τέτοιου είδους funds, αναθέτει την εξουσία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, κατά διακριτική ευχέρεια, δυνάμει συμφωνίας διαχείρισης επενδύσεων στην BREVAN HOWARD ASSET MANAGEMENT LLP, η οποία είναι εταιρία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που αδειοδοτείται και εποπτεύεται από την FCA.

Σημειώνεται ότι η Brevan Howard συνεχίζει τη συνεργασία της με την εγχώρια εταιρεία Hellenic Value Investment Services ΑΕΠΕΥ. Η σύμβαση προβλέπει παροχή επενδυτικών συστάσεων από την Hellenic Value Investment στη Brevan Howard για επενδύσεις στις διεθνείς αγορές και στην Ελλάδα.

Η Hellenic Value Investment διοικείται από τους Πλάτων Μονοκρούσο ( πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος) και Νεκτάριο Παπαγιανακόπουλο ( επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v