Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλουμύλ: Αίτημα παράτασης της Συμφωνίας Αναστολής

Η αιτηθείσα παράταση του standstill agreement κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διευθετηθούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα προ της υπογραφής της τελικής σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Αλουμύλ: Αίτημα παράτασης της Συμφωνίας Αναστολής

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΟΥΜΥΛ» ανακοινώνει ότι την 02.11.2020 υπεβλήθη προς τις Πιστώτριες Τράπεζες νέο αίτημα παράτασης της σύμβασης αναστολής (standstill agreement), η καταληκτική ημερομηνία της οποίας λήγει την 12.11.2020.

Η αιτηθείσα παράταση του standstill agreement κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διευθετηθούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα προ της υπογραφής της τελικής σύμβασης αναδιάρθρωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v