Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Μερική άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης από στελέχη

Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. άσκησε 1.340.995 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 402.298,50 ευρώ

Intrakat: Μερική άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης από στελέχη

Η Intrakat ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan) που θεσπίστηκε με την από 20/3/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και τους όρους αυτού όπως προσδιορίσθηκαν με την από 15/4/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, την 10/11/2020 προέβησαν σε μερική άσκηση των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσής τους:

1) ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. άσκησε 1.340.995 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 402.298,50 ευρώ

2) ο κ. Δημήτρης Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. άσκησε 83.812 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 25.143,60 ευρώ

3) ο κ. Δημήτρης Παππάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. άσκησε 41.906 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 12.571,80 ευρώ

4) ο κ. Χαράλαμπος Καλλής, Γενικός Διευθυντής άσκησε 41.906 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 12.571,80 ευρώ

5) ο κ. Σωτήρης Καραμαγκιώλης, Οικονομικός Διευθυντής άσκησε 15.238 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 4.571,40 ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v