Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα σύμβαση 15,7 εκατ. και ομολογιακό δάνειο από την ΕΚΤΕΡ

Η εταιρία ανέλαβε την κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος στον Αυλώνα Αττικής. Η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει την έκδοση ομολογιακού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Νέα σύμβαση 15,7 εκατ. και ομολογιακό δάνειο από την ΕΚΤΕΡ

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στις 24 Νοεμβρίου 2020, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με τα Η.Α.Ε. για την κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος, στον Αυλώνα Αττικής.

Το αντικείμενο του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.748.000€ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 10 μήνες.

Παράλληλα, η εταιρία ανακοίνωσε την κατάρτιση στις 9 Νοεμβρίου 2020, βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018, Προγράμματος έκδοσης και διάθεσης μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού, έγχαρτου ομολογιακού δανείου, εξαετούς διάρκειας, ποσού €2.500.000,00, με κάλυψη του ποσού από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», η οποία ανέλαβε και χρέη εκπροσώπου.

Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας. Το κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί με δέκα (10) ισόποσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, ποσού €250.000,00 εκάστη, η πρώτη εκ των οποίων θα είναι καταβλητέα την 30-06-2021, με επιτόκιο Euribor 360 ημερών πλέον ετησίου περιθωρίου 3,75%.

Το ομολογιακό δάνειο θα εξασφαλίζεται με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου του εκδότη, ποσού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€3.500.000,00), κατά μετατροπή υφιστάμενης σχετικής προσημείωσης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για τη διασφάλιση του αναχρηματοδοτούμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v