Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 5,05% η έμμεση συμμετοχή της Goldman Sachs στην Ελληνικά Χρηματιστήρια

Πριν τη συναλλαγή που πραγματοποιηθηκε στις 27 Νοεμβρίου, η Goldman Sachs κατείχε έμμεσα λιγότερο από 5% της Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Στο 5,05% η έμμεση συμμετοχή της Goldman Sachs στην Ελληνικά Χρηματιστήρια

Η The Goldman Sachs Group Inc, με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 3.12.2020 ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 27.11.2020, κατέχει πλέον έμμεσα το 5,05% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (4,85% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από μετοχές και 0,19% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα), από λιγότερο του 5% προ της συναλλαγής.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

 • The Goldman Sachs Group, Inc.,
 • Goldman Sachs (UK) LLC,
 • Goldman Sachs Group UK Limited,
 • Goldman Sachs International

 

 

 • The Goldman Sachs Group, Inc.,
 • GSAM Holdings LLC,
 • Goldman Sachs Asset Management, LP

 

 • The Goldman Sachs Group, Inc.,
 • Goldman Sachs (UK) LLC,
 • Goldman Sachs Group UK Limited,
 • Goldman Sachs Asset Management International

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v