Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Στο 58,14% η συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραμολέγκου

Ο Καραμολέγκος Εμμανουήλ κατέχει 5.665.289 δικαιώματα ψήφου στην Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος.

Καραμολέγκος: Στο 58,14% η συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραμολέγκου

Η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε., ανακοίνωσε ότι ο Καραμολέγκος Εμμανουήλ του Ηλία προέβη, δυνάμει χρηματιστηριακών συναλλαγών, σε αγορά 480.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος Α.Ε.

Μετά την ως άνω συναλλαγή ο Καραμολέγκος Εμμανουήλ (φυσικό πρόσωπο) κατέχει 5.665.289 δικαιώματα ψήφου στην Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 58,148% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v