Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπήτρος: Η «επόμενη μέρα» του ομίλου

Συνεχίζονται οι συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες, με στόχο ο Όμιλος να επιστρέψει σε θετικά ίδια κεφάλαια και εξυπηρετήσιμο δανεισμό. Ενέργεια, βιομηχανικό real estate και οπλισμός σκυροδέματος, οι τρεις βασικές δραστηριότητες της «επόμενης μέρας».

Μπήτρος: Η «επόμενη μέρα» του ομίλου

Σε διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει μερικούς ακόμη μήνες βρίσκονται οι συζητήσεις της Μπήτρος με τις πιστώτριες τράπεζες, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του εισηγμένου ομίλου.

Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε με τη μεταφορά της μεταλλουργικής δραστηριότητας της Μπήτρος Μεταλλουργική (θυγατρικής κατά 100% της εισηγμένης Μπήτρος Συμμετοχών) στη ΣΙΔΜΑ, κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα η Μπήτρος Συμμετοχών να αποκτήσει το 25% της ΣIΔΜΑ και να διαθέτει δύο μη εκτελεστικά μέλη στο διοικητικό της συμβούλιο.

Στη συνέχεια, η ΣIΔΜΑ πέτυχε να μετακυλίσει χρονικά τις λήξεις των δανείων της και να μειώσει το μέσο επιτόκιο δανεισμού της. Έτσι, η Μπήτρος Συμμετοχών μετέχει σήμερα με 25% στη ΣIΔΜΑ, που είναι μεν «φορτωμένη» με υψηλό δανεισμό, πλην όμως έχει τη χρονική δυνατότητα να ανακάμψει μέσα στα επόμενα χρόνια, εκμεταλλευόμενη οικονομίες κλίμακας, αλλά και την αναμενόμενη τόνωση της ζήτησης σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Το δεύτερο στάδιο των συζητήσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά τη ρύθμιση των υποχρεώσεων της Μπήτρος Συμμετοχών και ειδικότερα των δύο θυγατρικών της Μπήτρος Μεταλλουργική και Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος.

Στις 30 Ιουνίου του 2020, ο συνολικός δανεισμός του εισηγμένου ομίλου ανερχόταν σε 118 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο τμήμα αφορούσε την Μπήτρος Μεταλλουργική. Η τελευταία, μετά την εισφορά της μεταλλουργικής της δραστηριότητας στη ΣIΔΜΑ, εισπράττει έσοδα από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων και από την εκμίσθωση ακινήτων. Αν και δεν έχει υπογραφεί ακόμη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το περίγραμμα της συζητούμενης λύσης είναι να παραμείνει στην Μπήτρος Μεταλλουργική ένα ύψος δανεισμού (το υπόλοιπο θα κουρευτεί), το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα προαναφερόμενα έσοδα της εταιρείας.

Παράλληλα, οι συζητήσεις περιλαμβάνουν και το ζήτημα της αναχρηματοδότησης της Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος.

Πού όμως θα μπορούσαν να καταλήξουν οι συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για τον εισηγμένο όμιλο;

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η «επόμενη μέρα» της Μπήτρος Συμμετοχών θα φέρει τον εισηγμένο όμιλο:

  • Να κατέχει το 25% των μετοχών της ΣIΔΜΑ που πλέον είναι ο μεγαλύτερος «παίκτης» στην αγορά εμπορίας-επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων σιδήρου-χάλυβα στην Ελλάδα, με θυγατρικές σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Η ζήτηση στον κλάδο επηρεάζεται από την πορεία των επενδύσεων και της οικοδομικής δραστηριότητας, τομείς που αναμένονται «ζεστοί» κατά τα επόμενα χρόνια, λόγω και των αναμενόμενων κοινοτικών κεφαλαιακών εισροών.
  • Να διαθέτει θετικά ίδια κεφάλαια (μετά και το κούρεμα υποχρεώσεων που αναμένεται) και μικρότερες-εξυπηρετήσιμες δανεικές υποχρεώσεις.

Ο όγκος των δραστηριοτήτων θα είναι μεν μικρότερος από το παρελθόν, αλλά σε κλάδους που θεωρούνται «επίκαιροι». Ειδικότερα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο όμιλος θα δραστηριοποιηθεί:

α) Στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κατέχει σήμερα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 9 MW και ειδικότερα μέσω της Μπήτρος Μεταλλουργική 4 MW συν το 50% άλλων 2,8 MW και μέσω της Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος άλλα 2 MW).

β) Στο real estate (εκμετάλλευση-αξιοποίηση των ακινήτων του, σε μια εποχή που υπάρχει σαφής στροφή της αγοράς προς τα logistics).

γ) Στον μεταλλουργικό κλάδο μέσα από τη θυγατρική του εταιρεία Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος (προϊόντα-υπηρεσίες που αφορούν τον οπλισμό σκυροδέματος), δραστηριότητα που αναμένεται να δει τη ζήτηση να αυξάνεται μέσα από την υλοποίηση αυξημένων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία (π.χ. Ταμείο Ανάκαμψης).

Αντίθετα, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί απόφαση για ένταξη στον εισηγμένο όμιλο εταιρειών και δραστηριοτήτων που ελέγχονται από την οικογένεια Μπήτρου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v