Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Αύξηση 9,6% στον τζίρο το εννεάμηνο

H Διοίκηση εκτιμά ότι, δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου.

Πλαίσιο: Αύξηση 9,6% στον τζίρο το εννεάμηνο

Αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά χαμηλότερα EBIT εμφάνισε το Πλαίσιο τόσο σε επίπεδο εννεαμήνου όσο και σε επίπεδο τριμήνου, εν μέσω της πανδημίας και των lockdown.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Πλαίσιο στο τρίτο τρίμηνο του 2020 (01.07-30.09.2020):

-Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 86.339 χιλ. € έναντι 76.894 χιλ. €, παρουσιάζοντας διψήφια ποσοστιαία αύξηση κατά 12,3%.

-Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1.932 χιλ. € έναντι 1.770 χιλ. €, υψηλότερα κατά 9,2%.

-Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3.878 χιλ. € έναντι 3.943 χιλ. €, ελαφρά χαμηλότερα κατά 1,7%.

-Τα κέρδη προ φόρων (EBT) σε ενοποιημένη βάση παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά 63,2% και ανήλθαν σε 1.475 χιλ. €, έναντι 904 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ενσωματώνοντας τα ανωτέρω οικονομικά δεδομένα, σε επίπεδο ενεαμήνου, τα αντίστοιχα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής:

-Ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών βελτιώθηκε σε σχέση με εκείνον του εξαμήνου, καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε 234.905 χιλ. Ευρώ έναντι 214.417 χιλ. Ευρώ, ήτοι 9,6% υψηλότερες.

-Ο ρυθμός μείωσης των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) υποχώρησε στο 5,3%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 3.482 χιλ. € έναντι 3.677 χιλ. €.

-Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα, ήτοι σε 9.220 χιλ. € έναντι 9.205 χιλ. €.

-Τέλος, ο ρυθμός αύξησης των κερδών πριν τη φορολογία (EBT) επιταχύνθηκε και διαμορφώθηκε σε 42,8% σε σχέση με το ενιάμηνο του 2019, τα δε κέρδη σε απόλυτο μέγεθος προσέγγισαν τα 2 εκατ. ( 1.976 χιλ. €), έναντι 1.384 χιλ. €.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία στη σχετική της ανακοίνωση, η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9,6% στο ενιάμηνο έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019 αποδίδεται αφενός στη μακροχρόνια στρατηγική της Πλαίσιο που τη βρήκε πολύ καλά τοποθετημένη στην Αγορά και στις νέες συνθήκες πώλησης των προϊόντων της και αφετέρου στο γεγονός ότι η νέα πραγματικότητα αύξησε τη ζήτηση για τα προϊόντα της.

Ειδικότερα, ως προς τις προϊοντικές κατηγορίες, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών ανήλθαν σε 103.193 χιλ. €, αυξημένες κατά ποσοστό 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, συνθέτουν δε το 43,9% του κύκλου εργασιών του Ομίλου (9Μ 2019: 43,1%).

Παράλληλα, οι εργασίες από προϊόντα τηλεφωνίας ανήλθαν σε 43.798 χιλ. €, ελαφρά αυξημένες κατά 3,7% και, επομένως, με μικρότερο ποσοστό συμμετοχής (18,6%) στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου (9Μ 2019: 19,7%). Τα Είδη Γραφείου, εμφάνισαν μικρή υποχώρηση στις πωλήσεις, (-2,0%) στα 73.765 χιλ. €, συνεισφέροντας δε κατά 31,4% στις εργασίες του Ομίλου (9Μ 2019: 35,1%).

Τέλος, οι πωλήσεις της κατηγορίας «Λευκές Συσκευές / Λοιπά προϊόντα» ανήλθαν σε 14.149 χιλ. €, εκ των οποίων 12.395 χιλ. € αφορούν στις πωλήσεις λευκών συσκευών.

Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος εισήλθε στην αγορά των μεγάλων και μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών κλιματισμού και θέρμανσης τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου του 2019, σε επίπεδο δε τριμήνου (01.07-30.09), οπότε υφίστανται συγκριτικά στοιχεία, οι πωλήσεις της εν λόγω κατηγορίας σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 75%.

Η Πλαίσιο τονίζει στην ανακοίνωσή της πως παρά το πρώτο lockdown, συνέχισε απρόσκοπτα την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου με τον ανασχεδιασμό τριών καταστημάτων (Αργυρούπολη, Χανιά & Ευκαρπία) με σκοπό να φιλοξενήσουν τη προϊοντική κατηγορία των λευκών συσκευών. Τα τρία αυτά καταστήματα προστέθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 σε εκείνα που ήδη από το 2019 φιλοξενούν τη νέα προϊοντική κατηγορία (Αγ. Παρασκευή, Π. Ράλλη, Δάφνη, Καλαμαριά, Μεταμόρφωση).

Τέλος, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η Διοίκηση εκτιμά ότι, δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v