Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Μείωση τζίρου και κερδών λόγω του lockdown

Ο τζίρος από πωλήσεις στην μητρική, μειώθηκε κατά 2,4 εκ € σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ήτοι ποσοστό μείωσης 22,4%.

Moda Bagno: Μείωση τζίρου και κερδών λόγω του lockdown

Τα αποτελέσματα της για το γ' τρίμηνο του 2020 δημοσιοποίησε η Moda Bagno. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ΄Τριμήνου, ο τζίρος από πωλήσεις στην μητρική, μειώθηκε κατά 2,4 εκ € σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ήτοι ποσοστό μείωσης 22,4%.

Ο λόγος της μείωσης του τζίρου, οφειλόταν στο κλείσιμο όλων των καταστημάτων της εταιρείας, στα πλαίσια των κυβερνητικών μέτρων για την μη εξάπλωση του COVID-19 και για όσο διάστημα οριζόταν από τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Τα αποτελέσματα (κέρδη) μετά από φόρους για την μητρική το 2020, είναι στις 357 χιλ € έναντι 673 χιλ € του 2019. Σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη μετά από φόρους το 2020 είναι στα 277 χιλ € έναντι 434 χιλ € του 2019.

Τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) είναι για την μητρική στις 695 χιλ € για το 2020, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2019, ήταν 1,2 εκ €. Σε επίπεδο ομίλου το 2020 είναι στα 669 χιλ € έναντι 953 χιλ € το 2019.

Τέλος τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2020 είναι στην μητρική 1,3 εκ € έναντι 1.6 εκ € του 2019, ενώ σε επίπεδο ομίλου το 2020 είναι 1,6 εκ € με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 στο 1,7 εκ €.

Στην δανειακή θέση της εταιρείας δεν επήλθε καμία μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2020, ενώ η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι σε επάρκεια ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική της δραστηριότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v