Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intracom Συμμετοχών: Μείωση EBITDA λόγω πανδημίας

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων που έφτανε την 30/9/2020 το €1,3 δισ. παρουσίασε ο όμιλος. Τα έσοδα περιορίστηκαν στα 312,6 εκατ. ευρώ.

Intracom Συμμετοχών: Μείωση EBITDA λόγω πανδημίας

Τα στοιχεία εννεαμήνου παρουσίασε η Intracom Συμμετοχών, σημειώνοντας ότι σε συνέχεια της μεταβίβασης της K-WIND την 25/6/2020, τα μεγέθη της δεν περιλαμβάνονται στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Για λόγους συγκρισιμότητας τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του 2019 έχουν αναμορφωθεί ανάλογα.

Αναλυτικά: 

  • Ενοποιημένες πωλήσεις 9M 2020 στα €312,6 εκατ., έναντι πωλήσεων €364 εκατ. το 9Μ 2019.
  • EBITDA στα € 9,6 εκατ., έναντι € 20,2 εκατ. στο 9Μ 2019
  • Με εξαίρεση την κατασκευαστική δραστηριότητα, οι υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα.
  • Νέες συμβάσεις εννεαμήνου ύψους € 625 εκατ.
  • Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 30/9/2020: € 1,3 δισ.

Η αρνητική επίδραση της πανδημίας στην κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου οδήγησε σε υποχώρηση των ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών στο εννεάμηνο του 2020 έναντι του εννεάμηνου 2019, με τη σημαντικότερη επιβάρυνση να προέρχεται από το τρίτο τρίμηνο. Οι καθυστερήσεις στην απορρόφηση κατασκευαστικών έργων που υλοποιούνται, όσο και στην υπογραφή νέων κατασκευαστικών έργων, επηρέασαν σημαντικά όλα τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 312,6 εκατ. έναντι €364 εκατ. το εννεάμηνο 2019, και η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε € 9,6 εκατ. έναντι € 20,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η λειτουργική κερδοφορία ΕΒΙΤ του 9Μ 2020 είναι οριακά θετική, καθώς το Q3 2020 διαμόρφωσε ζημίες €5,6 εκατ.

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου κατά το Q3 2020 παρουσίασε αύξηση €17,4 εκατ. ως συνέπεια της ανάγκης ενίσχυσης των εταιριών με κεφάλαιο κίνησης. Την 31/12/2019, ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου ανερχόταν σε € 202 εκατ.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v