Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει την 14.12.2023 και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass

Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. σε συνέχεια της από 14.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΟΥΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4. ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΜΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μη εκτελεστικό μέλος

5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

6. STEPHEN GRAHAM BENTLEY του DONALD HENRY, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

7. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

8. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ (PHILIPPE COSTELETOS) του ΜΑΡΙΝΟΥ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

9. ZULIKAT WURAOLA ABIOLA του MOSHOOD KASHIMAWO OLAWALE, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Η εκλογή των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Όπως έχει εξακριβωθεί από την Εταιρεία, τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του N. 3016/2002.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει την 14.12.2023 και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, χωρίς ωστόσο να υπερβεί τα τέσσερα έτη, όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v