Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Το πρόγραμμα αφορά χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι και την 28η Δεκεμβρίου 2022, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ, ανά μετοχή.

Intrakat: Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRAKAT ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε πρόγραμμα απόκτησης από την Eταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 30.000 ίδιες μετοχές) για χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι και την 28η Δεκεμβρίου 2022, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ, ανά μετοχή.

Η αγορά των ιδίων μετοχών θα γίνεται με σκοπό οι ίδιες μετοχές να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, με απόφαση της ιδίας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εξουσιοδoτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων σχετικών διατυπώσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v