Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κοινά ομολογιακά δάνεια 4,7 εκατ. ευρώ εκδίδει η Εβροφάρμα

Η βιομηχανία γάλακτος προχώρησε σε έκδοση ΚΟΔ 2 εκατ. ευρώ που καλύφθηκε από την Alpha Bank, ενός ακόμα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που καλύφθηκε από την Πειραιώς ενώ σε ΚΟΔ ύψους 1,2 εκατ. ευρώ προχώρησε και η θυγατρική Campus.

Κοινά ομολογιακά δάνεια 4,7 εκατ. ευρώ εκδίδει η Εβροφάρμα
Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 2.000.000 Ευρώ προχώρησε η βιομηχανία γάλακτος Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. βάσει της από 18/12/2020 απόφασης του Δ.Σ. το οποίο καλύφθηκε από την Τράπεζα Alpha Bank. Το εν λόγω δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις και πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο και με την συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Ε.Παν.Ε.Κ.).

Η εταιρεία προχώρησε επίσης σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 1.500.000 Ευρώ βάσει της από 07/12/2020 απόφασης του Δ.Σ. το οποίο καλύφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. Το εν λόγω δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις και πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο και με την συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Ε.Παν.Ε.Κ.).

Επιπρόσθετα σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 1.200.000 Ευρώ προχώρησε και η θυγατρική εταιρεία Campus Α.Ε. βάσει της από 09/12/2020 απόφασης του Δ.Σ. το οποίο καλύφθηκε επίσης από την Τράπεζα Πειραιώς. Το εν λόγω δάνειο είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις και πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο και με την συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Ε.Παν.Ε.Κ.).

Τα παραπάνω δάνεια έχουν σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, που προκύπτουν από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v