Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Pasal: Στις 5/2 η ΓΣ για αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Φεβρουαρίου 2021 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12ην Φεβρουαρίου 2021.

Pasal: Στις 5/2 η ΓΣ για αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Pasal την 5ην Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Φεβρουαρίου 2021 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12ην Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, είτε μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐ 19.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v