Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Με 4,61% η έμμεση συμμετοχή του John A. Paulson

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3556/2007, όπως ισχύει, η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 20.01.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης του John A. Paulson, ότι ο τελευταίος κατέχει έμμεσα από την 14.01.2021 μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Paulson & Co. Inc. 38.348.265 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 4,61% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Η εταιρεία Paulson & Co. Inc. ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν άμεσα τις μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v